Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

ZBOŽÍ V AKCI

KONTAKTY

Vše pro Oko s.r.o.
Sušilova 245/19
674 01, Třebíč
tel: +420 607 730 156
optika@vseprooko.cz
Otevírací doba :
po-čt : 8 - 18 / pá : 8 - 15

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Obchodní společnosti Vše pro Oko s.r.o. se sídlem Sušilova 245/19, 674 01 Třebíč, identifikační číslo: 293 75 011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76642, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu.

Pozn.: reklamace a vrácené zboží, prosím, zasílejte na adresu:

Vše pro Oko s.r.o.
Sušilova 245/19

674 01
Třebíč

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Vše pro Oko s.r.o., se sídlem Sušilova 245/19, 674 01 Třebíč, IČ: 293 75 011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76642, (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná – spotřebitelem - (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto obchodní podmínky navíc slouží ke splnění informační povinnosti prodávajícího před uzavřením samotné kupní smlouvy dle ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku a ustanovení § 1820 občanského zákoníku a pro splnění povinnosti uvést údaje dle ustanovení § 1826 občanského zákoníku.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího není spotřebitelem. Pokud během uzavírání kupní smlouvy člověk uvede své identifikační číslo, nejedná se o spotřebitele. Právnická osoba spotřebitelem není.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Ustanovení těchto obchodních podmínek se použije na smlouvy, které během jejich platnosti a účinnosti, byly uzavřeny.

 

2.  Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. V případě uvedení nesprávných či nepravdivých údajů, lze takové jednání považovat dokonce za trestný čin podvodu. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující i prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 1 občanského zákoníku se tak nepoužije. Informace ve webovém rozhraní obchodu jsou uváděny s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení  objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako  „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení obdržení objednávky prodávajícím je automaticky generováno softwarem prodávajícího a má pro kupujícího pouhý informativní charakter o tom, že objednávka kupujícího byla prodávajícímu řádně doručena. Toto potvrzení tak nemá za následek uzavření kupní smlouvy.

3.6. Prodávající je povinen do jednoho dne zaslat kupujícímu na jeho elektronickou adresu přijetí (akceptaci) případně nepřijetí jeho objednávky. Nepřijetí objednávky si prodávající vyhrazuje především v případě vyčerpání zásob zboží nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Okamžikem, kdy bylo přijetí objednávky doručeno kupujícímu, došlo k uzavření kupní smlouvy. Kupující je oprávněn do doručení přijetí objednávky svoji objednávku odvolat, resp. zrušit. Při přijetí objednávky prodávající poskytne v textové podobě kupní smlouvu a tyto obchodní podmínky.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, e-mailem či telefonicky). Žádost o dodatečné potvrzení objednávky prodávající zašle na elektronickou adresu kupujícího před uzavřením kupní smlouvy, tj. před tím než je kupujícímu doručeno přijetí objednávky prodávajícím, a nemá za následek uzavření kupní smlouvy. Pokud kupující ve lhůtě 10 dnů ode dne odeslání žádosti o potvrzení objednávky, objednávku nepotvrdí, považuje se jeho objednávka za odvolenou, resp. zrušenou.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. V případě, že kupující zvolí jako způsob dodání zboží osobní odběr ve výdejním místě s adresou, prodávající potvrdí obdržení objednávky od kupujícího elektronickou poštou, přičemž samotná kupní smlouva bude mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena až po té, co si kupující ve výdejním místě zboží prohlédne, případně mu bude předvedeno, a kupující se rozhodne pro jeho koupi. Po té, co prodávající potvrdí obdržení objednávky, je zboží pro kupujícího rezervováno a nemůže být prodáno jinému zákazníkovi. Osobní odběr bude realizován po e-mailové/telefonické domluvě v Po - Pá: 8:00 - 18:00 ve výdejním místě. Pokud se kupující k osobnímu odběru nedostaví, nebo se dostaví, ale kupní smlouvu neuzavře, rezervace zboží tím končí, pokud není sjednáno jinak, a prodávající je oprávněn zboží prodat jinému zákazníkovi. Za sjednání osobního odběru zaplatí kupující prodávajícímu poplatek ve výši 30,- Kč.

 

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti ve výdejním místě prodávajícího s adresou:  v případě osobního odběru,

b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, nebo

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2400693319/2010, (dále jen „účet prodávajícího“).

Způsob úhrady kupní ceny si prostřednictví objednávkového formuláře volí kupující. V přijetí objednávky je prodávající oprávněn nesouhlasit se zvoleným způsobem úhrady a z tohoto důvodu kupní smlouvu neuzavřít.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Do doby připsání peněžních prostředků, resp. kupní ceny v plné výši, na účet prodávajícího není prodávající povinen objednané zboží kupujícímu odeslat. Tato doba se tak nezapočítává do dodací lhůty. Pokud kupní cena v plné výši nebude na účet prodávajícího připsána ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření smlouvy, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající zašle kupujícímu daňový doklad fyzicky společně se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Toto ustanovení se použije na případy, kdy je zboží prodávajícím odesíláno kupujícímu na místo určení a prodávající si s kupujícím nesjednají osobní odběr ve výdejním místě s adresou:.

5.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce (místo určení), je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, kdy prodávající zboží nepřevezme či odmítne převzít zboží bez rozumného či omluvitelného důvodu, aniž dojde k zániku závazku z kupní smlouvy, vzniká prodávajícímu nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Má se za to, že v takovém případě, kupující zneužívá svých práv spojených s odstoupením od smlouvy na úkor prodávajícího, aniž využije svého práva zboží, které neměl před tím možnost vidět, prohlédnout a uzavření kupní smlouvy znovu důkladně rozmyslet.  V této smluvní pokutě jsou zohledněny náklady spojené s neúspěšným opakovaným dodáním zboží a jeho následným skladováním prodávajícím.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Kupující je povinen překontrolovat a převzít doručenou zásilku. Až po provedení kontroly zásilky, včetně zboží samotného, kupující podepíše prodávajícímu dodací list. V případě krabicových – kartónových- obalů postačí pouze vizuální kontrola o neporušenosti a nepoškození kartonu. V případě poškození zásilky či zboží je nutné s řidičem sepsat ihned na místě škodní protokol a kupující nemusí zásilku od přepravce převzít. V takovém případě nevzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu dle bodu 5.3. obchodních podmínek.

5.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.7. Zboží zasíláme přepravní službou společnosti GEIS či Česká pošta (zásilka). V případě těžších zásilek (obvykle nad 30 kg),  a nebo nadrozměrných zásilek bude způsob dopravy řešen se zákazníkem individuálně (telefonicky, emailem). Nadrozměrnou zásilkou se rozumí zásilka, u které součet nejdelší hrany zásilky s výškou a šířkou zásilky vynásobené číslem dvě je do 3 metrů. Vzorec pro výpočet rozměru zásilky: 2x výška + 2x šířka + délka (nejdelší hrana) < 3 m. Pro jednotlivé rozměry platí: max. 80 cm šířka max. 60 cm výška max. 200 cm délka.

Cena dopravy

Česká pošta balík na poštu 85 Kč
Česká pošta balík do ruky 95 Kč
Přepravní služba GEIS 140 Kč
Přepravní služba GEIS + dobírka 179 Kč
Přepravní služba (nadrozměr) Geis 249 Kč
Přepravní služba (nadrozměr) Pošta 249 Kč
Pošta dobírka 29 Kč
Doprava slovensko GLS 249 Kč

 

5.8. Dodací lhůta začíná běžet ode dne přijetí objednávky dle bodu 3.6. obchodních podmínek případně ode dne dodatečného potvrzení objednávky dle bodu 3.7. za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je takové zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Prodávající potvrdí objednávku kupujícímu s uvedením termínu dodání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě prodávajícího a nebude možné je dodat přepravci do 5 pracovních dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání, případně nabídne jiný srovnatelný výrobek. V takovém případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Pokud kupující s prodlouženou dodací lhůtou nebo s nabídkou jiného výrobku nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující přijme nabídku jiného výrobku, je tímto momentem uzavřena nová kupní smlouva. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dnů dodat zboží kupujícímu (resp. předat k přepravě prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel), je povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu na jeho účet veškeré finanční prostředky, které vynaložil k takové objednávce - kupní smlouvě, pokud není mezi účastníky ujednáno jinak.

 

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

Práva z vadného plnění dle ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku

6.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

6.3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle bodu 6.4.

6.4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

Jakost při převzetí dle ustanovení § 2161 občanského zákoníku

6.5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo   výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení       určeno   podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) boží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Práva z vadného plnění dle ustanovení § 2165 a násl. občanského zákoníku

6.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.7. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v bodě 6.2. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

6.8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.10. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Ustanovení § 2165 se nepoužije:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,    nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Při koupi již použitého spotřebního zboží je zkrácena doba pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu zákonné doby.

6.11. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.12. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.13. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.14. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.15. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

6.16. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

6.17. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

Reklamační řízení

6.18. Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, či služby, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

 

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím kontaktů dle čl. 10.2. obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. To znamená, že dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, nemá kupující jako dotčená strana právo domáhat se vůči prodávajícímu obnovení jednání o smlouvě.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém           uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel dle čl. 8.5obchodních podmínek provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. Doručování

10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

10.2. Prodávajícímu může být doručováno:

a) na adresu Vše pro Oko s.r.o., Sušilova 245/19, 674 01, Třebíč nebo

b) adresa elektronické pošty info@brylekvalitne.cz.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah mezi nimi vzniklý na základě kupní smlouvy se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. K projednání a rozhodování sporů mezi stranami vzniklých jsou příslušné (pravomocné) české soudy.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Pozn.: Zábrus do vlastních obrub je bez záruky.